Om mig

Det är jag, Lena Ansebo, som är företagets ägare. För mig går teori och praktik hand i hand. Jag utgår från en gedigen grund av utbildning och erfarenhet. Efter hortonomexamen fördjupade jag mig vidare och disputerade 2004 vid SLU inom ämnet kemisk ekologi, där jag studerade växters dofter och hur de påverkar insekter. Därefter ägnade jag drygt åtta år åt min passion – växtbevarande, odling och kulturhistoria – i den nordiska genbanken för kulturväxter och deras vilda släktingar (NordGen).

Min dåvarande akademiska verksamhet varvade jag hela tiden med mycket praktiskt arbete i plantskola, växthusföretag och särskilt med trädgårds-, lantbruks- och landskapsvård.  Och detta är ett av företagets styrkor – kombinationen hög kunskap och hög praktisk kompetens ger ett mycket väl utfört arbete, helt enkelt.

Både nu och i mina i mina tidigare arbeten har jag fått förmånen att skapa ett stort kontaktnät av kunniga fackmänniskor inom olika verksamheter. Detta breda nätverk av kompetenta aktörer säkrar kvaliteten i uppdragen vi utför.