Kulturlandskap

Slåtter på blivande blomsteräng.

Beteshagar. Ängar. Lövängar och stubbskottsängar. Stenmurar. Trägärden. Stigar och fägator.

De ingår i våra kulturlandskap med sina särskilda kännetecken och ofta stor mångfald i flora och fauna. De ger former och mosaik i landskapet som vi inte ser i moderna storskaliga jord- och skogsbruksmarker.

Med kunskap, rätt skötselmetoder och lämpliga förutsättningar kan dessa kulturlandskap återskapas och upprätthållas. Och nyskapas.

Jag  hjälper er med era projekt och
kulturmarker och erbjuder bland annat

Lieslåtter
Hamling
Röjning

OBS! Jag kan på obestämd tid framöver inte ta emot nya uppdrag då jag numera arbetar på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg.

Några av mina redskap, två danska orv och ett norskt. Jag växlar mellan sliplie och knackelie men den senare överväger.