Fruktträdsbeskärning

Fruktträd behöver beskäras för att ge oss den fina frukt vi vill ha och för att skapa ett friskt och hållbart träd.

Unga träd behöver en genomtänkt och kontinuerlig uppbyggnadsbeskärning under de första ca tio åren för att skapa bra grundförutsättningar för dem senare i livet.

När träden vuxit till och fått en bra start så fortsätter man underhållsbeskära. Hur ofta beror på hur de beskurits innan och också på sort och vad man vill med trädet.

Träd som beskurits för hårt och/eller vid fel tidpunkt kan reagera kraftigt med mängder av vattenskott. Kapningar av stora grenar följs ofta av röta in i stammen. Träd som behandlats på detta sätt behöver ses över och man lägger upp en vårdplan över några år för att varsamt hjälpa trädet att komma i balans igen.

Riktigt gamla träd är både kulturskatter och hyser ofta en rik biologisk mångfald i form av insekter, lavar, fåglar och andra organismer. De är också ofta mycket vackra och ger en fin karaktär åt växtplatsen. Spara träden så länge de inte är alltför sjuka av t.ex. kräfta och inte utgör en fara. Låt en kunnig beskärare se över dem, kanske räcker det att avlasta och kanske stödja trädet som ett alternativ till att ta bort det. Gamlingarna kan ibland ha avstannat i tillväxt, bildat ett virrvarr av grenar och gammal fruktved och behöver hjälp att vitaliseras. Det är då viktigt att man gör det varsamt och på ett korrekt sätt över flera år, så att man kan fortsätta att få njuta av dessa klenoder.

Jag är fruktträdsbeskärare, certifierad (Grönt kort) av Riksförbundet Svensk Trädgård. Jag hjälper er gärna med era fruktträd.

Kontakta mig via e-post info(at)ansebokulturvaxter.se (bästa sättet att nå mig) eller mobil 0733-664882.

OBS! Jag kan på obestämd tid framöver inte ta emot nya uppdrag då jag numera arbetar på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg.