Det gröna kulturarvet

Vårt kulturarv består inte bara av föremål och byggnader utan också av kulturväxter med tillhörande traditioner och berättelser.  Vi behöver bevara dem för att förstå oss själva och vår historia, och kunna dra nytta av dem i framtiden. Utan aktivt och väl genomtänkt vård förloras detta arvegods för alltid, och det kan gå snabbt.

Ansebo Kulturväxter AB har hög kompetens och starkt engagemang för vårt levande kulturarv. Jag arbetar med äldre trädgårdar, historiska anläggningar och kulturträdgårdar med dess växtmaterial, tillhörande information och historia.

Jag erbjuder inventering, rådgivning, dokumentation, fruktträdsbeskärning, skötsel (såväl löpande som enskilda insatser), informationspridning och kunskapsförmedling.

OBS! Jag kan på obestämd tid framöver inte ta emot nya uppdrag då jag numera arbetar på Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg.