Certifikat mm

Vårt gröna kulturarv

Mångårigt arbete i den nordiska genbanken NordGen (2007-2015), samarbete med Programmet för Odlad Mångfald (POM), verksamhet inom olika nätverk för kulturarv samt arbetet på den egna gården med bevarande och nyttjande av växter, mark, skog och djur.

beskärning

Grönt Kort (certifierad fruktträdsbeskärare, utfärdat av Riksförbundet Svensk Trädgård)

Säker beskärning i äldre höga fruktträd (utbildad av Riksförbundet Svensk Trädgård och arboristföretaget Trädmästarna)

Workshop Beskärning av rosor (arr.  Riksförbundet Svensk Trädgård)

Workshop Fruktträdsbeskärning – Renovering av äldre kordonger och lepagehäck (arr. Riksförbundet Svensk Trädgård)

Orangeriväxter

Orangörsutbildning (arrangerad av Gunnebo Slott & Trädgårdar samt Uppsala Botaniska Trädgård)

Landskapsvård

Slåtter med sliplie (utbildare: Kjell Gustafsson,  Ängagärdets Natur & Kultur)

Slåtter med knackelie (utbildare: LieMats, Mats Rosengren)

Ängsworkshop i Stensjö by – lie-verkstad och besök i äldre ängsmarker (arrangerad av nätverket Svenska Kulturlandskap)

Akademisk utbildning

Hortonomexamen (Sveriges Lantbruksuniversitet), 1999

Doktorsexamen, Kemisk ekologi (Sveriges Lantbruksuniversitet), 2004